Szkolne koła Caritas

Wizyta w Borowej Wsi

Dnia 29 kwietnia skorzystaliśmy z zaproszenia ks. Tomasza Nowaka i udaliśmy się do Borowej Wsi. Tam doświadczyliśmy gościnności i serdeczności Pracowników oraz Podopiecznych Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych. Zapoznaliśmy się z różnymi formami działalności tego Ośrodka.

Najpierw zwiedziliśmy Zakład Aktywności Zawodowej, w którym Osoby niepełnosprawne podejmują pracę hodowlano- uprawną. Następnie mieliśmy okazję zobaczyć jedno mieszkanie rodzinkowe i poczuć w nim prawdziwie rodzinną atmosferę. Byliśmy także w szkole działającej przy Ośrodku oraz w sali rehabilitacyjnej.

Z ogromnym zainteresowaniem zwiedziliśmy pracownie, w których odbywają się Warsztaty Terapii Zajęciowej. To tam Wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich talentów i naprawdę tworzą dzieła sztuki. W sali bankietowej uczestniczyliśmy w karaoke, a następnie, wraz z zespołem Nietypowi, w warsztatach tanecznych. Zobaczyliśmy, że niepełnosprawność ruchowa nie musi odbierać radości płynącej z tańca. Podczas wycieczki nie zabrakło również czasu na modlitwę w kaplicy, jak również w parafialnym kościele pw. św. Mikołaja.

Na zakończenie zostaliśmy ugoszczeni obiadem, po którym wróciliśmy do Jastrzębia. Serdecznie dziękujemy ks. Tomaszowi oraz Wszystkim, którzy poświęcili nam swój czas, okazali życzliwość i pokazali miejsce pełne ofiarnej miłości.

Szkolne Koło Caritas działające w Zespole Szkół nr 3 w Jastrzębiu- Zdroju.